Kontakt

Márton & Partner, s.r.o.

Sídlo: Lichnerova 115/6 01 Senec
IČO: 47 242 019
DIČ: 2023662729

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 84430/B

Kontaktná osoba:

Dana Sarah Márton, konateľ Telefonický kontakt: +421 911 120 375